Dobrowolne fundusze emerytalne będą zwolnione z podatku VAT - zakłada projekt rozporządzenia opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dobrowolne fundusze emerytalne będą funkcjonować od 2012 r., jako nowy typ funduszu, obok istniejących dotychczas funduszy otwartych i funduszy pracowniczych. Przedmiotem ich działalności będzie prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Dziś zwolnione z VAT są tylko usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Po to, żeby zwolnione z VAT były również usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, minister finansów musi zmienić rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług. W tym celu przygotował właśnie projekt zmiany rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 73, poz. 392 ze zm.).

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r., czyli tego samego dnia, co ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 75 poz. 398 ze zm.). To właśnie na skutek tej nowelizacji będą mogły funkcjonować dobrowolne fundusze emerytalne. (PAP)

kjed/ mki/