W porównaniu z końcem 2013 r. zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 99 mld 875,7 tys. zł mln zł (11,9 proc.) w porównaniu z końcem 2013 r.

Z wyliczeń resortu wynika, że zadłużenie krajowe na koniec marca wyniosło 476 mld 193,2 mln zł, było niższe o 108 mld 79,8 mln zł, czyli o 18,5 proc. niż na koniec grudnia 2013 r. Z kolei zadłużenie zagraniczne wyniosło 261 mld 956,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc., tj. 8 mld 204,2 mln zł.

"Wzrost zadłużenia w marcu 2014 r. był wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (5,1 mld zł, w tym deficytu budżetowego 5,8 mld zł) oraz zmniejszenia stanu na rachunkach budżetowych (o 1,8 mld zł). Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego" - napisano w komunikacie MF.

Resort finansów dodał, że po wyłączeniu efektu umorzenia skarbowych papierów wartościowych (SPW) zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło w 2014 r. o 30 mld 311,4 mln zł (o 3,6 proc.). Wzrost ten wynikał głównie z: finansowania potrzeb pożyczkowych netto (23,1 mld zł, tj.41,8 proc. całorocznych potrzeb netto), zbudowania rezerwy płynnych środków (3,7 mld zł), osłabienia złotego (wzrost długu z tego tytułu o 1,9 mld zł).

Resort poinformował, że zadłużenie Skarbu Państwa w złotych stanowiło ok. 65 proc. całości długu wobec 69,7 proc. na koniec grudnia ub.r. Zadłużenie w euro wyniosło ok. 25 proc. wobec 21,5 proc. na koniec grudnia. Natomiast zadłużenie w dolarach sięgnęło na koniec marca 6,3 proc. wobec 5,1 proc. na koniec grudnia 2013 r. Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4 proc. wobec 3,7 proc. na koniec ubiegłego roku.

Na koniec marca ok. 71 proc. długu zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro, wobec 70,9 proc. na koniec grudnia. Dług w dolarach amerykańskich stanowił 17,7 proc., we frankach 6,1 proc., a w jenach 5,2 proc. (PAP)

mmu/ je/

Zobacz też: Spadło zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego >>