Opodatkowanie odsetek w Umowie Modelowej OECD

Modelowa Konwencja w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku uznaje prawo obu umawiających się państw do opodatkowania dochodu z odsetek. Państwo źrdła ma ograniczone prawo do opodatkowania tej...

27.05.2008

Ulga na dzieci

Począwszy od rozliczeń rocznych za 2007 r., podatnicy wychowujący dzieci będą mogli skorzystać z ulgi w podatku dochodowym z tego tytułu. Ulga, mająca na pozr prostą i nieskomplikowaną konstrukcję,...

20.05.2008

BCC o planowanych zmianach w Ordynacji podatkowej

Business Centre Club generalnie pozytywnie ocenia proponowane przez Ministerstwo Finansw zmiany w Ordynacji podatkowej. Jednak przedsiębiorcy są zdania, że część propozycji budzi wątpliwości i jest...

14.05.2008

Ustawa o zwrocie akcyzy za samochody uchwalona

Sejm uchwalił ustawę, ktra reguluje kwestie zwrotu akcyzy za samochody sprowadzane z krajw Unii Europejskiej. Określa ona zasady zwrotu podatku za samochody starsze niż dwuletnie, kupione w krajach...

13.05.2008

Rozliczanie kaucji na gruncie VAT

Zdarza się, że w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT sprzedawcy pobierają od nabywcw towarw i usług kaucje, tj. kwoty składane jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i...

12.05.2008

Podpis elektroniczny do rozliczeń z ZUS

Od 21 lipca 2008 r. dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane przez pracodawcw do ZUS drogą elektroniczną, będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy...

06.05.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski