UOKiK wydał 47 decyzji w sprawie koncentracji firm

Od stycznia do lipca bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wydała 47 decyzji wyrażających zgodę na koncentrację przedsiębiorcw. Jedna z ostatnich to zgoda na połączenie dwch...

27.08.2009

Zakończenie postępowania kontrolnego

Każde postępowanie prowadzone na podstawie przepisw prawa musi się zakończyć. Może to być zakończenie merytoryczne, kiedy to zrealizowane zostały cele postępowania i można rozstrzygnąć merytorycznie...

25.08.2009

Zabezpieczenie akcyzowe

Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do składania zabezpieczeń akcyzowych, ktre są wykorzystywane przez organy podatkowe do pokrycia określonej lub zadeklarowanej kwoty akcyzy, ktra nie została...

18.08.2009