Zabezpieczenie akcyzowe

Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do składania zabezpieczeń akcyzowych, ktre są wykorzystywane przez organy podatkowe do pokrycia określonej lub zadeklarowanej kwoty akcyzy, ktra nie została...

18.08.2009