Na najbliższe dni wsparcie dla złotego to 4,06/EUR

W najbliższych dniach poziomem wsparcia dla złotego będzie 4,06/EUR - uważają dilerzy, lecz nie wykluczają przełamania tego poziomu. Oceniają, że w najbliższym czasie będzie następować wzrost...

14.07.2011

NSA: Sobota równorzędna z dniem wolnym od pracy

Sobota jest dniem rwnorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 4 k.p.a. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, LEX...

13.07.2011

Złoty pod presją

W najbliższych dniach złoty może się osłabiać, co będzie związane z utrzymującą się zwiększoną awersją do ryzyka - oceniają dilerzy. Natomiast na rynku długu nastąpił spadek rentowności.

13.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski