Impuls do powrotu do prac nad zapomnianą już propozycją dyrektywy z 2011 r. o wspólnej podstawie opodatkowania unijnych firm (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) dała afera Luxembourg Leaks. Dziennikarze ujawnili, że Luksemburg przez wiele lat stosował preferencyjne stawki podatkowe dla wielu firm.

Afera ta uderza w nowego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, byłego wieloletniego ministra finansów i premiera Luksemburga. Starając się wyjść z trudnej dla siebie sytuacji, zapowiedział on walkę z unikaniem i uchylaniem się od płacenia podatków w UE.

Zobacz: Podatkowa afera może osłabić pozycję przewodniczącego KE >>

Obecnie transeuropejskie firmy muszą stosować zasady 28 różnych systemów podatkowych. W propozycji dyrektywy o wspólnej podstawie opodatkowania chodzi o to, by przedsiębiorstwa mogły składać jedną deklarację podatkową oraz konsolidować zyski i straty osiągnięte w różnych krajach. Następnie państwa, gdzie firmy prowadzą interesy, dzieliłyby się między sobą podstawą opodatkowania według aktywów, sprzedaży i siły roboczej. Potem każde z nich stosowałoby własną stawkę podatkową.

Jak ocenia Mario Mariniello, ekspert z prestiżowego think-tanku Bruegel, szansę, aby "pchnąć" sprawę naprzód ma Parlament Europejski. Przypomniał, że w przeszłości niektóre rządy były przeciwne takiemu rozwiązaniu.

"Jest prawdą, że ta sprawa (Luxembourg Leaks - PAP) powinna być impulsem, który pchnie do przodu ten temat" - powiedział Mariniello. Jego zdaniem taka dyrektywa pozwoliłaby w przyszłości uniknąć podobnych afer, bo korporacje miałby jasne zasady pokazujące, jak działa system podatkowy.

"Generalnie są kraje, które myślą, że mogą skorzystać finansowo na tym, że system podatkowy nie będzie transparentny. Chodzi o to, że brak tej przejrzystości może być argumentem w negocjacjach z firmami, które zamierzają otworzyć swoją działalność w danym kraju" - powiedział.

Dodał, że jest oczywiste, że kraje, które wykorzystują brak przejrzystości, robią to, by mieć swobodę w negacjach z korporacjami. W przypadku Luksemburga dzięki tajnym umowom niektóre z firm płaciły podatki w granicach 1 proc.

Zobacz: Wielkie firmy korzystały z elastycznych przepisów podatkowych w Luksemburgu >>

Ekspert zwrócił uwagę również na to, że dyrektywa, choć teoretycznie ukróci możliwość stosowania takich praktyk, paradoksalnie może być korzystna dla biznesu.

"Dla inwestorów w Europie wiele różnych systemów podatkowych może wpływać na wzrost kosztów firmy. Gdyby zaistniała taka współpraca między państwami i Komisją Europejską, wówczas taki przedsiębiorca miałby jasne odpowiedzi i zdecydowanie ułatwiłoby mu to podejmowanie decyzji biznesowych" - ocenił analityk.

W ramach ofensywy po ujawnieniu skandalu podatkowego Juncker zapowiedział też prace nad rozwiązaniami przewidującymi automatyczną wymianę informacji na temat zasad podatkowych między krajami UE.

Mariniello ocenił, że koncepcja ta jest słuszna, jednak na razie brak szczegółów na ten temat. "Generalnie im więcej informacji jest przekazywanych, im większa jest transparentność i przejrzystość, tym jest to lepsze dla firm" - zauważył.

Zgodnie z propozycją dyrektywy o wspólnej podstawie opodatkowania z 2011 r. przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe będą mogły konsolidować wszystkie zyski i straty z działalności prowadzonej na terenie całej UE, uwzględniając ich transgraniczny charakter.

Do celów ustalenia podstawy opodatkowania wybranego przedsiębiorstwa wykorzystywana by była jednolita skonsolidowana deklaracja podatkowa. Następnie wszystkie państwa członkowskie, na terenie których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, miałyby prawo opodatkować proporcjonalną część tej podstawy zgodnie ze szczegółowym wzorem uwzględniającym trzy równoważne wskaźniki (aktywa, wielkość zatrudnienia i obrót).

Z Brukseli Aneta Oksiuta (PAP)

aop/ stk/ mc/