W odpowiedzi na interpelacje poselską MEN informuje, że podczas dyskusji o odbiurokratyzowaniu oświaty przedyskutowano kwestie możliwości odbiurokratyzowania awansu zawodowego, procesu oceny pracy nauczycieli i sprawowania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.

 

Konieczne ograniczenie biurokracji w edukacji>>


Nie wszystkie dokumenty wymagane przepisami

Jak podkreśla MEN,  nie wszystkie dokumenty funkcjonujące w szkołach przygotowywane są ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa. Odrębną kwestię stanowi dokumentacja, której przygotowanie wynika z panującego zwyczaju, oczekiwań dyrektora szkoły, organu nadzoru, albo organu prowadzącego. Liczba takich dokumentów wynika z kultury organizacyjnej jednostki oraz poziomu wzajemnego zaufania organów, które decydują o konieczności przygotowania określonego rodzaju dokumentów.

 

  

Prace zespołu dotyczą obu rodzajów dokumentów i będą służyły wskazaniu tych, które mogą być – bez szkody dla realizacji zadań szkoły - zniesione poprzez zmianę przepisów prawa, albo rezygnację z nakładania takich obowiązków przez podmiot, który ten obowiązek ustalił.

Blisko 50 uciążliwych dokumentów

Podobne wnioski przedstawił Związek Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Przedstawił wyniki ankiety, w której wżięło udział 18 405 nauczycieli. Nauczyciele w odpowiedzi na ankietę wskazali 50 dokumentów, które utrudniają im wykonywanie obowiązków - w tym tylko 5 z nich wynika stricte z przepisów, pozostałe należą do obowiązków dyrektora lub w ogóle nie obowiązują, a dyrektor lub organ nadzoru wymaga ich przedstawiania.

Dokumenty, które nauczyciele uważają za uciążliwe, a są wymagane w przepisach:

  • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia;
  • dokumentacja związana z awansem zawodowym;
  • prowadzenie dziennika papierowego jednocześnie z e-dziennikiem;
  • pozwolenia i informacje do rodziców;
  • ewidencja, wypożyczanie, rozliczanie podręczników.- Postulujemy eliminację papierowego nadzoru - komentował wyniki badania Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. - W interesie uczniów leży to, by ze szkoły zniknęły zbędne dokumenty, nauczyciele będą mieli dla nich więcej czasu. Postulujemy stworzenie wykazu obowiązkowych dokumentów, obowiązków dyrektora oraz stworzenie lepszych mechanizmów doskonalenia organów nadzorujących pracę szkoły - wyjaśniał.