Program wsparcia dla zwalnianych z pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty jest adresowany do osób, które po 31 grudnia 2012 roku straciły pracę w oświacie lub zostaną w najbliższym czasie zwolnione. Z szacunków WUP wynika, że obejmie on 244 osoby. Program przeprowadzać ma Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.
W ośmiu punktach regionu zostaną uruchomione punkty informacyjne dla zainteresowanych pracowników oświaty. Najwięcej, bo cztery takie punkty, powstaną w subregionie olsztyńskim, trzy w subregionie elbląskim i jeden w subregionie ełckim.
W ramach pomocy dla zwolnionych pracowników oświaty przewidziano dwie ścieżki: dotacje na zakładanie własnych firm (wysokość wsparcia finansowego do 40 tys. zł) oraz finansowanie szkoleń, kursów zawodowych i studiów podyplomowych, tak by dawny pracownik oświaty zdobył nowy zawód.

"Osoby, które będą chciały założyć własną firmę zostaną przeszkolone w zakresie przedsiębiorczości, zostaną też objęte indywidualnym poradnictwem zawodowym, będą diagnozowane ich predyspozycje zawodowe i określane ścieżki rozwoju zawodowego" - powiedziała PAP Jolanta Przyborowska-Poniedziałek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
Dla zwalnianych pracowników przewidziano także motywacyjne warsztaty grupowe typu „gotowość do zmian”.
Wartość projektu wsparcia dla zwalnianych pracowników oświaty wynosi nieco ponad 5 mln zł i są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
W warmińsko-mazurskim kuratorium oświaty w Olsztynie wynika, że program ten obejmie ok. połowy zwalnianych z pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty. Choć kuratorium nie ma dokładnych danych jaka jest skala zwolnień w szkołach to z szacunków tej instytucji wynika, że w najbliższym czasie pracę w regionie może stracić ok. 350 nauczycieli, bez wliczania innych pracowników oświaty (woźnych, kucharek, personelu kadrowo-księgowego). (PAP)

Polecamy publikację: "Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem"