Przedstawiciela stypendystów odebrali je w czwartek w Warszawie.

Program Stypendiów Pomostowych został utworzony w 2002 r. z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w reakcji na różnice w dostępie wielu środowisk do edukacji. PSP jest skierowany do młodych ludzi ze wsi i z małych miast. Pomoc otrzymują osoby z biedniejszych rodzin, których trudna sytuacja finansowa może być barierą w podjęciu lub kontynuowaniu studiów.

Dzisiejsze spotkanie jest okazją, by wręczyć stypendia reprezentantom potężnej, bo około 1000-osobowej, grupy stypendystów, rozpoczynającej się 10. edycji Programu Stypendiów Pomostowych - powiedziała podczas czwartkowego spotkania w dr Zofia Sapijaszka z zarządzającej stypendiami Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Stypendium pomostowe wynoszące 500 zł miesięcznie przyznawane jest studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych. Osoby, które takie stypendium otrzymają, mogą również później, w kolejnych latach nauki, otrzymywać pomoc w ramach PSP. Pomoc jest kierowana m.in. do studentów II roku (stypendium Prymus), studentów III i IV roku (stypendia korporacyjne) i do doktorantów.

Dr Sapijaszka poinformowała, że w tym roku największą grupą stypendystów - ponad 700-osobową - są studenci I roku. Stypendia otrzyma też 260 studentów II roku i ponad 100 z III lub IV roku. Poza tym stypendia dostaje 10 doktorantów oraz 50 stypendystów językowych.

Jak podali organizatorzy, w dotychczasowych edycjach programu przyznano już łącznie 14,5 tys. stypendiów, z czego zapomogę na I rok nauki na studiach stacjonarnych otrzymało prawie 11 tys. absolwentów szkół średnich. Stypendyści studiują na 130 uczelniach w całej Polsce.

Przeprowadzone wśród stypendystów badania ankietowe wykazały, że dla ok. 40 proc. spośród nich Program Stypendiów Pomostowych był jedyną szansą na podjęcie studiów. Ponad 55 proc. laureatów w trakcie całego toku studiów uzyskało średnią ponad 4,0, a 80 proc. studentów ukończyło studia w terminie. Blisko 70 proc. stypendystów zamierza dalej się kształcić po zakończeniu studiów.

Na realizację dziesięciu edycji partnerzy programu (m.in. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU) przeznaczyli ponad 64 mln zł.

Patronat nad 10. edycją PSP sprawuje małżonka prezydenta RP, Anna Komorowska. (PAP)

lt/ agt/