Jak podano, premier Beata Szydło - na wniosek minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej - powołała Wargocką z dniem 18 listopada. Jednocześnie szefowa rządu odwołała z zajmowanych stanowisk w MEN dotychczasowych wiceministrów: sekretarza stanu – Tadeusza Sławeckiego oraz podsekretarzy stanu: Joannę Berdzik i Ewę Dudek. W poniedziałek zapowiadając nominację Wargockiej Zalewska powiedziała, że jest to osoba, która "o szkolnictwie zawodowym wie wszystko". Teresa Wargocka ma 60 lat, urodziła się w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na kierunku filozofia społeczna. Ukończyła też studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, studium kwalifikacyjne – kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego. Pracowała w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku samodzielnego organizatora i rewidenta zakładowego oraz w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jako kurator zawodowy dla nieletnich.


Zalewska: likwidacja gimnazjów najwcześniej za 2 lata>>

W 1985 roku podjęła pracę w oświacie zajmując kolejno stanowiska wychowawcy internatu, zastępcy kierownika internatu, pedagoga szkolnego, zastępcy dyrektora do spraw wychowania. Od 1992 r. pracowała w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, w 2000 r. została powołana na funkcję dyrektora tej placówki. Funkcję tę sprawowała do 2007 r. Jest nauczycielem dyplomowanym. W 1981 r. wstąpiła do Solidarności. Od 2004 r. związana jest z Prawem i Sprawiedliwością. W grudniu 2006 r. objęła mandat radnej sejmiku mazowieckiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 została wybrana do Sejmu VI kadencji z listy PiS, otrzymując w okręgu siedleckim 6,8 tys. głosów. Była członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem podkomisji ds. ekonomiki edukacji oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2011 r. nie została ponownie wybrana do Sejmu. W 2014 r. bez powodzenia kandydowała do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku uzyskała ponownie mandat radnej sejmiku mazowieckiego. W 2015 r. ponownie wystartowała do Sejmu w okręgu siedleckim. Uzyskała mandat poselski, otrzymując 8,6 tys. głosów. Wargocka jest mężatką, matką trzech dorosłych córek. (PAP)

Premier: likwidacja obowiązku szkolnego sześciolatków w ciągu pierwszych stu dni>>