- Pracodawcy pytani o ich oczekiwania w stosunku do absolwentów wymieniają przede wszystkim fachową wiedzę z określonej dziedziny oraz rozwinięte kompetencje społeczne. Od absolwentów szkół zawodowych przedsiębiorcy wymagają kompetencji specjalistycznych, dających możliwość wykonywania pracy w konkretnym zawodzie" - mówiła w środę podczas spotkania z dziennikarzami dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, liderka zespołu Instytutu Badań Edukacyjnych pracującego nad projektem Krajowych Ram Kwalifikacji. 
 
Całość na ABC/Kadry Więcej>>>