80 mln zł ma do wykorzystania w 2012 roku województwo świętokrzyskie na projekty wspierające edukację dzieci i młodzież z unijnego programu Kapitał Ludzki. Fundusze przeznaczone będą na edukację na wszystkich etapach, począwszy od przedszkola.

Jak poinformował na wtorkowej konferencji prasowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Piotr Żołądek z zarządu województwa, wkrótce ogłoszone zostaną nabory projektów obejmujących zakładanie przedszkoli, indywidualne nauczanie w klasach I- III szkół podstawowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach i rozwój szkolnictwa zawodowego.

 

Najwięcej pieniędzy - 30 mln zł - przeznaczonych zostanie na utworzenie nowych przedszkoli w 31 świętokrzyskich gminach o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Listę samorządów, które mogą z pieniędzy skorzystać, otwierają dwie gminy, w których nie ma przedszkoli - Imielno i Fałków.

 

Wicedyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Krzysztof Szczypiór podkreślił, że unijne przedszkola nie są ,,ochronkami , lecz dzieci mają w nich lekcje języka angielskiego, gimnastykę korekcyjną, logopedę, dogoterapię czy też inne niekonwencjonalne zajęcia. Artur Potaczała, także z Biura Rozwoju Regionalnego zaznaczył, że województwo świętokrzyskie jest liderem w wykorzystaniu środków z Kapitału Ludzkiego i dlatego otrzymało dodatkowe fundusze na edukację przedszkolną zkrajowej rezerwy wykonania. Przedszkole założyć może gmina lub stowarzyszenie, które zadeklaruje, że będzie je prowadziło jeszcze po zakończeniu projektu, przez taki sam czas, przez jaki trwało dofinansowanie. Konieczny wkład własny to 15 proc., ale nie musi być to udział finansowy, może być np. zapewnienie wyżywienia.

 

Szkoły zawodowe będą mogły w sumie skorzystać z 23 mln zł na organizację staży zawodowych oraz na zajęcia teoretyczne i zakup nowoczesnego wyposażenia. 17 mln zł przewidziano na projekty dotyczące dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, które mają wyrównywać szanse edukacyjne na terenach o utrudnionym dostępie do edukacji.

 

8 mln zł przeznaczone będzie na indywidualne zajęcia w trzech pierwszych klasach szkół podstawowych - będą to zarówno zajęcia dla uczniów gorzej radzących sobie z nauką, jak i dla tych zdolniejszych. 2 mln zł trafi w formie stypendiów do szczególnie uzdolnionych, ale gorzej sytuowanych uczniów.

 

Województwo świętokrzyskie ma do wykorzystania na przedsięwzięcia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 317,5 mln euro. Na jednego mieszkańca regionu z programu Kapitał Ludzki przypada blisko 250 euro. (PAP)

 

agn/ mlu/