Za przyjęciem nowelizacji ustawy bez poprawek głosowało 61 senatorów, 31 było przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Wcześniej Senat nie poparł wniosku senatorów PiS o odrzucenie nowelizacji.

Odrzucenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego PiS chciał już na etapie prac w Sejmie. Wówczas wniosek nie znalazł poparcia większości sejmowej. Posłowie PiS argumentowali m.in., że środki z rezerwy dzielone są w sposób uznaniowy oraz nazywali projekt "przekładaniem pieniędzy z kieszeni do kieszeni".

Senackie Komisje: Edukacji, Nauki i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomendowały przyjęcie nowelizacji ustawy bez poprawek.

Z rezerwy subwencji oświatowej dofinansowywane są m.in. remonty szkół i dostosowywanie ich do potrzeb młodszych uczniów, doposażenie szkół zawodowych, a także pomoc samorządom w remontach obiektów oświatowych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. Wysokość rezerwy od 1 stycznia tego roku wynosi 0,25 proc. subwencji oświatowej.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego była inicjatywą legislacyjną sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Ich zdaniem, wzrost rezerwy do poziomu 0,4 proc. umożliwi szkołom m.in. lepsze przygotowanie się do przyjęcia sześciolatków, a także ułatwi uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Do 31 grudnia 2011 r. rezerwa wynosiła 0,6 proc.

Pod koniec ubiegłego roku z projektem nowelizacji ustawy o dochodach samorządów, zachowującym wysokość rezerwy subwencji oświatowej na poziomie 0,6 proc., wystąpili posłowie PSL. Po konsultacji projektu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wycofali go, jednocześnie zapowiedzieli złożenie nowego, z wysokością rezerwy ustaloną razem z organizacjami samorządowymi, wynoszącą właśnie 0,4 proc. subwencji.

Jak wyjaśnił we wtorek na posiedzeniu senackiej komisji edukacji Grzegorz Pochopień z Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN, gdyby w tym roku rezerwa subwencji była na poziomie 0,4 proc., to wynosiłaby 155 mln zł. Cała subwencja oświatowa wynosi w tym roku 38,7 mld zł.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego trafi teraz do prezydenta. (PAP)

dsr/ abe/ jra/