Będzie to kolejny projekt edukacyjny tej uczelni skierowany do uczniów z regionu. Od roku przy uczelni działa m.in. Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto niedawno uczelnia uruchomiła także Podkarpackie Forum Klas Prawniczych.
Jak poinformował rzecznik uczelni, Przemysław Pawlak, podczas zajęć dla dzieci w nowej Akademii przygotowano m.in. ćwiczenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pierwszej pomocy oraz pokaz technik interwencyjnych.
Uczniowie szkół podstawowych będą mogli poznać m.in. sprzęt kryminalistyczny, wykorzystywany do identyfikacji człowieka, jakim dysponuje Laboratorium Kryminalistyczne Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz Żandarmeria Wojskowa.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych będą pokazy w wykonaniu oddziału interwencyjnego Służby Więziennej oraz prezentacja wozów bojowych Podkarpackiej Straży Pożarnej.

Strażacy nauczą, jak zadbać o bezpieczeństwo domu>>

Pawlak zauważył, że głównym celem Akademii jest przedstawienie dzieciom problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwpożarowego, a także nauczenie ich zachowania się w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. w sytuacji zagrożenia agresywnym zachowaniem dorosłego.
„Zajęcia w Akademii mają umożliwić dzieciom rozpoznawanie zagrożeń, klasyfikowanie ich rodzajów, a także pokazać prawidłową reakcję na poszczególne ich przejawy. W ten sposób uczelnia realizuje misję w zakresie kształtowania świadomości prawnej i bezpieczeństwa” – mówił Pawlak.
Dziecięca Akademia skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. W pierwszych zajęciach weźmie udział wybrana grupa 130 dzieci. W kolejnych miesiącach – zapowiedział rzecznik - do udziału w Akademii zapraszane będą kolejne szkoły podstawowe z regionu. (PAP)

Zabezpieczenie zerówki przed pożarem może kosztować nawet 20 tys. zł>>