Napisał o tym w specjalnym liście do nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty z okazji obchodzonego w piątek Dnia Edukacji Narodowej.
"Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie – byle chciał się uczyć" – tę myśl pedagogiczną Janusza Korczaka przypomniał Michalak w liście. Jak ocenił, do dziś wspaniale charakteryzuje ona rolę nauczyciela.

"Nauczyciel jest przewodnikiem dla młodych ludzi – nie tylko przekazuje wiedzę, ale także, a może przede wszystkim, przygotowuje swoich podopiecznych do dojrzałego życia. Pomaga kształtować ich wartości, ucząc uczciwości, szacunku, tolerancji. Wspiera w trudnym okresie dorastania, budując wzajemne relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu" - napisał RPD.
Według niego, szczególnie odpowiedzialne i ważne zadanie spoczywa na nauczycielach dziś - "w czasach kiedy przychodzi nam zmierzyć się z problemem akceptacji dla odmiennych narodowości, języków, kultur, wyznań i poglądów". "Pamiętajmy i uczmy od jak najmłodszych lat, że każdy człowiek ma przyrodzoną i niezbywalną godność, która jest źródłem jego praw i wolności. Godność człowieka nie jest uzależniona od stopnia wykształcenia, od posiadanej wiedzy czy umiejętności, jest wartością przynależną każdemu, niezależnie od wieku, koloru skóry, kraju pochodzenia, czy wyznawanych wartości" - podkreślił Michalak.
Jak zaznaczył, wie, że praca nauczycieli nie zawsze jest łatwa, wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń, ale nie brakuje pedagogów, którzy z wielkim sercem i oddaniem wypełniają swoją nauczycielską misję. "Nie tylko odnoszą znakomite wyniki pedagogiczno-wychowawcze, ale przede wszystkim mają osobowość, są przyjaciółmi uczniów, potrafią zarazić swoją pasją i zaangażowaniem" - dodał.

Podziękował nauczycielom za ich pracę, za trud kształcenia i wychowania podejmowany każdego dnia. "Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę, by nie zabrakło Państwu pasji i determinacji w pracy z młodzieżą, by szkoła była nie tylko miejscem pracy, a przestrzenią dla rozwoju własnego i Państwa podopiecznych" - napisał Rzecznik Praw Dziecka.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. (PAP)