Termin i czas trwania przerwy świątecznej w szkołach, podobnie jak terminy ferii zimowych - podaje co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, dyrektorzy szkół mogą zdecydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole.
Ponieważ w tym roku 1 stycznia wypada w środę, a 6 stycznia w poniedziałek, część dyrektorów zdecydowało, że 2 i 3 stycznia (czwartek i piątek) również będą dniami wolnymi w ich placówkach. W efekcie w tych szkołach uczniowie będą mieli przerwę w nauce od 21 grudnia do 6 stycznia.
Niedługo po przerwie świątecznej zaczną się zimowe ferie szkolne. 2-tygodniowa przerwa w zajęciach, w zależności od województwa, nastąpi między 18 stycznia a 2 marca.
Jako pierwsi od 18 stycznia do 2 lutego wypoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.
Od 25 stycznia do 9 lutego ferie będą w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Od 1 lutego do 16 lutego przerwę będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.
Jako ostatni - od 15 lutego do 2 marca - wypoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.
Następna przerwa w nauce - z okazji świąt wielkanocnych - potrwa od 17 do 22 kwietnia.