Wiceminister odpowiadała na pytania posłów PO Aleksandry Trybuś-Cieślar i Sławomira Kowalskiego dotyczące m.in. porównywalności wyników uzyskanych na tegorocznej maturze przez abiturientów zdających w nowej formule i zgodnie ze starą w związku z rekrutacją na studia.
W tym roku po raz pierwszy abiturienci z liceów ogólnokształcących zdawali egzaminy przeprowadzane zgodnie z nową formułą, byli oni bowiem pierwszym rocznikiem, który uczył się według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Z kolei tegoroczni abiturienci z techników byli ostatnim rocznikiem, który się uczył zgodnie ze starą podstawą. Dlatego choć zdawali oni egzaminy z tych samych przedmiotów, mieli różne arkusze egzaminacyjne. W starej formule zdawali też abiturienci z poprzednich lat, którzy poprawiali swoje wyniki.
Berdzik wyjaśniła, że różnice w arkuszach brały się m.in. stąd, że w nowej formule wymagania egzaminacyjne stawiane maturzystom związane są bezpośrednio z nową podstawa programową nauczania, zaś w przypadku starej formuły muszą być zgodne z innym dokumentem - ze standardami egzaminacyjnymi. "W nowych arkuszach maturzyści mieli więcej zadań dotyczących wnioskowania, analizowania, formułowania tez, argumentowania. Zmienił się także sposób oceniania - z tzw. klucza przechodziliśmy na ocenianie holistyczne, zwracaliśmy uwagę na to, czy podczas rozwiązywania zadania maturzysta pokonał tzw. zasadniczą trudność" - zauważyła Berdzik.
"Zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie ma istotnych różnic w poziomie trudności zadań egzaminacyjnych w starej i nowej formule. Zgodnie z zasadami tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego w obu rodzajach arkuszy zastosowano zadania o różnym stopniu trudności" - powiedziała wiceminister.

Kluzik-Rostkowska: matura nie może być za łatwa>>

Poinformowała, że po to by możliwe było porównywanie wyników maturzystów przy rekrutacji na studia, nie tylko zdających w tym roku, ale także w latach ubiegłych, Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowało skale centylowe dla egzaminów z wszystkich przedmiotów z lat ubiegłych, począwszy od 2005 r. Dzięki temu indywidualny wynik maturzysty z konkretnego przedmiotu można zobaczyć na tle wyników innych maturzystów zdających z niego egzamin w tym samym roku - siatka pokazuje, ilu maturzystów zdało egzamin na tym samym poziomie, ma wyniki wyższe lub niższe.
"CKE udostępnia je szkołom wyższym. Wiemy, że do CKE z wnioskiem o udostępnienie siatek zwróciła się Politechnika Warszawska" - powiedziała Berdzik. Zaznaczyła, że MEN rekomenduje stosowanie siatek przy rekrutacji na uczelnie.
Wiceminister pytana była także o tegoroczny egzamin maturalny z chemii. Według posłów zgłaszali się do nich maturzyści, którzy w tym roku zdawali maturę z tego przedmiotu w starej formule. Uważają oni, że ich egzamin był trudniejszy.
"Do nas też takie głosy docierały, stąd przeanalizowaliśmy sprawę. Podstawową kwestią jest to, że standardy egzaminacyjne różnią się od wymagań nowej podstawy programowej. Rzeczywiście w nowej podstawie programowej z chemii pewna część materiału po prostu została wyeliminowana, ale to nie oznacza, że arkusz starej matury był trudniejszy, bądź łatwiejszy. Po prostu jedni uczniowie uczyli się takiego materiału, a drudzy innego. W obu tych obszarach CKE zbudowała arkusz o podobnym stopniu trudności" - zaznaczyła Berdzik.
Dodała, że potwierdza to zarówno analiza arkuszy, jak i uzyskane przez maturzystów wyniki. "Nie wykazują one istotnych różnic w poziomie trudności arkuszy. Nie ma takiej sytuacji, że ten +łatwiejszy+ arkusz maturzyści zdali lepiej" - powiedziała.(PAP)

Są już wyniki egzaminu gimnazjalnego. Średnia: 62 proc. z polskiego, 48 proc. z matematyki>>