Rok szkolny 2014/2015 jest pierwszym, kiedy do I klas szkół podstawowych obok dzieci siedmioletnich poszła obowiązkowo grupa sześciolatków. To dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Dzieci z drugiej połowy tego rocznika pójdą I klasy we wrześniu 2015 r. wraz z całym rocznikiem sześciolatków urodzonych w 2009 r.
O odrzucenie przedstawionej w środę przez MEN informacji wnioskował klub PiS. Poparło go w głosowaniu 208 posłów, 241 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Tym samym Sejm wniosek odrzucił, co oznacza, że przyjął informację do wiadomości.
Jak poinformowała w środę wiceminister edukacji Joanna Berdzik w obecnym roku szkolnym w klasach I szkół podstawowych uczy się 515 tys. dzieci, wśród nich jest 193 tys. sześciolatków. Podała, że w grupie sześciolatków, które uczą się obecnie w pierwszych klasach 170 tys. to dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., czyli objęte obowiązkiem szkolnym oraz 23 tys. sześciolatków urodzonych w drugiej połowie roku, które poszły wcześniej do szkoły zgodnie z wolą swoich rodziców.
Berdzik przypomniała, że z myślą o dzieciach sześcioletnich wprowadzono wiele zmian z prawie. Od września 2009 r. stopniowo wprowadzana jest, począwszy od klasy I szkoły podstawowej, nowa podstawa kształcenia ogólnego. Dostosowana jest do możliwości dzieci rozpoczynających naukę w wieku sześciu lat. Nauczyciele uczący w klasach I-III mają także kwalifikacje do pracy z dziećmi w przedszkolach.
1 września 2014 r. weszły w życie przepisy, zgodnie, z którymi klasy I (a w latach następnych także klasy II i III) szkół podstawowych nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Z myślą o najmłodszych uczniach stworzono też samorządom możliwość zatrudniania w klasach I-III i na świetlicach tzw. asystentów nauczyciela. Wprowadzono też obowiązek organizowania świetlic, jeśli będą wnioskować o to rodzice oraz ustalono, że pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być w nich więcej niż 25 uczniów.
Jeszcze przed początkiem roku szkolnego weszły w życie przepisy ułatwiające rodzicom odraczanie obowiązku szkolnego swoim dzieciom.
Wiceminister przypomniała także, że uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2014/2015 są pierwszym rocznikiem wyposażonym w darmowy podręcznik "Nasz elementarz" sfinansowany przez państwo. Z budżetu państwa do szkół trafiły też środki finansowe za zakup lub przygotowanie ćwiczeń dla uczniów.

Będzie kolejny projekt ws. zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków>>

Podręczniki, z których korzystają pierwszoklasiści są własnością szkół udostępnianą uczniom. Mają służyć także co najmniej trzem kolejnym rocznikom.
Od przyszłego roku szkolnego darmowe podręczniki mają trafić także do uczniów klas drugich i czwartych klas szkół podstawowych oraz pierwszych gimnazjów. Docelowo do 2017 r. wszystkie dzieci uczące się w szkołach podstawowych oraz gimnazjach będą się uczyć z darmowych podręczników.
Berdzik przywołała też dane z ankiet, które ministerstwo przeprowadziło w lutym ubiegłego roku we wszystkich szkołach podstawowych w kraju. Pokazały one, że zdaniem 93,24 proc. rad rodziców szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich, w tym zdaniem 38,62 proc. - przygotowane są bardzo dobrze.
Posłowie koalicji PO-PSL pozytywnie ocenili informację dotyczącą sześciolatków. Za odrzuceniem informacji resortu edukacji opowiedziały się kluby: PiS, SLD, Twój Ruch. Ich zdaniem, szkoły nadal nie są przygotowane do tego uczyły się w nich młodsze dzieci.
Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony ustawą w 2009 r. Przez pięć lat - do września 2013 r. - decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku sześciu, czy siedmiu lat, podejmowali rodzice. Przesunięcie w czasie wejścia w życie obowiązku szkolnego dla sześciolatków miało dać czas samorządom na przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci młodszych.
Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendowały Sejmowi przyjęcie informacji MEN.
Obowiązek przedstawiania co roku w Sejmie informacji o przygotowaniu szkół przez ich organy prowadzące, czyli samorządy nakłada na MEN ustawa o systemie oświaty. (PAP)

W szkołach uczy się 193 tys. sześciolatków>>

Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola - Nr 4/2014 Artykuły na temat gotowości szkolnej sześciolatków można przeczytać także w kwartalniku "Przed Szkołą">>