Język francuski - podobnie jak hiszpański i włoski - należy do rzadziej wybieranych na maturze; co roku przystępuje do nich mniej niż po jednym procencie abiturientów.

Chęć zdawania na maturze języka francuskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 697 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

W piątek po południu zostanie przeprowadzony pisemny egzamin z francuskiego na poziomie rozszerzonym, czyli nieobowiązkowym; rozpocznie się o godz. 14. Chęć zdawania go zadeklarowało 931 tegorocznych absolwentów.

Razem z tegorocznymi absolwentami liceów i techników egzamin z francuskiego piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: 54 z nich zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 529 - na rozszerzonym.

Od lat na pierwszym miejscu w wyborach maturzystów jest język angielski, na kolejnych zaś niemiecki i rosyjski; egzaminy z tych języków zostały już przeprowadzone w tej sesji maturalnej. Egzaminy z hiszpańskiego i z włoskiego odbędą się w poniedziałek i we wtorek.

Nie są to wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, które zostaną jeszcze przeprowadzone podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowy egzamin z języka narodowego; chodzi o białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości odbędą się w środę 23 maja. W tym samym dniu będą też egzaminy z języków kaszubskiego i łemkowskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.(PAP)