"Wraz z panią minister Zalewską będziemy się starali w wielu regionach kraju tak dopasować nasze szkolnictwo zawodowe i techniczne, by było ono jak najbardziej elastyczne" - powiedział.
Dodał, że reforma tego szkolnictwa będzie szła w kierunku "dopasowania rynku pracy do rynku przedsiębiorców".
Powoływał się na raport OECD, z którego wynika że za 20 lat ponad połowa rozpoczynających pracę, będzie pracować w nieistniejących dziś zawodach. Szkolnictwo zawodowe powinno odpowiadać też na to wyzwanie - mówił.

Szkolnictwo branżowe zastępuje zawodówki>>

Ocenił, że likwidacja szkół zawodowych 20 lat temu była błędem. Dziś, dodał, szkolnictwo zawodowe powinno być ściśle związane z przedsiębiorcami, a także dopasowane do rynku regionalnego.
"Szkolnictwo dualne jest potrzebne, bo najlepiej rozpoznaje potrzeby rynku, w tym rynku lokalnego" - powiedział Morawiecki.
Dziękował też przedsiębiorcom niemieckim, którzy "od początku transformacji transplantowali tutaj dobre przykłady współpracy w ramach systemu dualnego".
"Nauką i pracą ludzie się bogacą, a jak nauka idzie razem z pracą, bogacą się podwójnie" - skonkludował.

Wprowadzenie szkoły branżowej I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej planowane jest od dnia 1.09.2017 r. Natomiast wprowadzenie szkoły branżowej II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/21.
Klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej będą funkcjonować do czasu ich likwidacji. (PAP)

"Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym" - książka już w sprzedaży>>