Sprawa dotyczy dwóch uchwał podjętych w poniedziałek przez częstochowskich radnych. „Zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych będą musieli przedstawić rodzice i opiekunowie dzieci, które będą przyjmowane do miejskiego żłobka. Ma być to też jedno z głównych kryteriów rekrutacji dzieci do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych” – poinformowało w środę biuro prasowe Urzędu Miasta w Częstochowie.
Jak powiedział rzecznik częstochowskiego urzędu Włodzimierz Tutaj wprowadzenie takich regulacji zaproponowała jedna z radnych. „Celem tych decyzji jest, żeby dziecko, które pójdzie do przedszkola lub żłobka nie było potencjalnym zagrożeniem dla innych dzieci. Niestety już wiemy, że niektóre choroby zakaźne wracają, są też statystki, które mówią, że coraz więcej rodziców nawet na te obowiązkowe szczepienia swoich dzieci się nie decyduje” – powiedział Tutaj.
Jedna z podjętych przez częstochowskich radnych uchwała dotyczy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. „Jednym z sześciu kryteriów, ustalanych na poziomie lokalnym, uwzględnianych przy naborze do przedszkoli będzie zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych lub długotrwałym odroczeniu tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych” – poinformował Urząd Miasta.
Druga jest związana ze zmianami w statucie Żłobka Miejskiego „w rozdziale odnoszącym się do warunków przyjmowania dzieci do żłobków”. „Dodany został tam wymóg złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego zaświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub obowiązek szczepień został długotrwale odroczony z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne” – podano.
Tutaj poinformował, że obie uchwały Rady Miasta Częstochowy zostaną wdrożone dopiero po weryfikacji przez służby prawne wojewody śląskiego oraz po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.
„Zarówno autorka uchwał, jak i cała Rada Miasta zdają sobie sprawę, że zapisy są pionierskie w skali kraju. Jeśli jednak uchwały przejdą prawną weryfikację, to - w przypadku żłobków - nowo przyjęta zasada będzie obowiązywać dzieci przyjmowane do żłobka miejskiego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a w przypadku przedszkoli - dopiero w trakcie naboru dzieci na rok szkolny 2016/2017” – powiedział rzecznik. (PAP)

Gminne przedszkole tylko dla zaszczepionego dziecka?>>

Rekrutacja do przedszkoli Rekrutacja do przedszkoli>>