"Według nas, ta reforma nie powinna spowodować utraty stanowisk pracy. Wydaje nam się nawet, z ogólnych obliczeń w skali kraju, że będzie to około 5 tys. etatów więcej" – powiedziała w piątek na konferencji prasowej w Płocku mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. Zaznaczyła, że pytanie o zatrudnienie dotyczy przede wszystkim organów prowadzących szkoły.
Andrzej Sosnowski, drugi mazowiecki wicekurator oświaty, powiedział, że w związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów w przypadku Warszawy przewidywany jest wzrost zatrudnienia nauczycieli o 4 proc.
"Jeśli chodzi o teren województwa mazowieckiego nie podejrzewamy, żeby doszło do spadku zatrudnienia wśród nauczycieli. Odwołując się do Warszawy, biuro edukacji przewiduje 4 proc. wzrost zatrudnienia" – oświadczył Sosnowski. Jak dodał, "pozostałe delegatury informują, że nie mają danych, takich niepokojących danych, o możliwościach zwolnień nauczycieli".
Poinformował, że wszystkie kuratoria na terenie kraju, podobnie, jak Kuratorium Oświaty w Warszawie, będą uruchomią specjalne banki ofert pracy ze zgłaszanymi przez dyrektorów placówek oświatowych i s zkół z poszczególnych regionów informacjami o wolnych etatach - nauczyciele będą mogli zapoznać się z tymi ofertami, dokonać wyboru, złożyć aplikacje.
Mazowiecka kurator oświaty zapowiedziała, że do końca marca planowanych jest na terenie województwa ok. 70 spotkań informacyjnych dla rodziców uczniów, a także dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedstawicieli samorządów na temat zmian wynikających z reformy edukacji i jednocześnie ok. 50 dyżurów eksperckich w samym Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w jego delegaturach, a w razie potrzeby również w siedzibach samorządów.
"Bardzo zależy nam na tym by przekaz informacyjny dotyczył bardzo dużej rzeczy zainteresowanych osób" – oświadczyła Michałowska.
Podkreśliła, że w Kuratorium Oświaty w Warszawie powołała specjalny zespół ds. wdrażania reformy oświaty, którego zadaniem jest m.in. koordynowanie działań informacyjnych oraz zapewnienie wsparcia rodzicom uczniów, nauczycielom i dyrektorom oraz samorządom, np. poprzez konsultacje w okresie wdrażania zmian. Działa też adres mailowy: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz telefoniczna infolinia pod numerem +48 22 551 24 22, gdzie można kierować wszelkie pytania związane z wprowadzaną reformą edukacji.
"Będziemy reagować też na indywidualne potrzeby, czyli jeśli jakaś szkoła, grupa rodziców, stwierdzi, że jest im potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe spotkanie, jakaś dodatkowa konsultacja, to jesteśmy otwarci. Jak do tej pory, odbyliśmy już bardzo dużo już takich spotkań. Jesteśmy otwarci na kolejne" – zadeklarowała Michałowska.
Zwróciła przy tym uwagę, iż dotychczas na terenie woj. mazowieckiego pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach poprzedzających wdrażanie reformy edukacji, w których w sumie wzięło udział 7963 osób – było to m.in. 75 spotkań dla 1833 rodziców, 115 spotkań z 5680 nauczycielami i dyrektorami szkół oraz 19 spotkań dla 450 przedstawicieli samorządów.

Mazowiecka kurator oświaty przypomniała m.in., że do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał, które będą dostosowywały sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. "Z naszej strony mogę zapewnić, że nasi pracownicy bardzo rzetelnie będą przeglądali projekty uchwał. Zanim wydamy opinię, naprawdę wszystko dokładnie sprawdzimy" – podkreśliła Michałowska. "Do reformy jesteśmy przygotowani. W województwie mazowieckim wszystko odbywa się według planu" – zapewniła.
Według wicewojewody mazowieckiego Artura Standowicza, dla sprawnego wdrożenia zmian związanych z wprowadzaną reformą edukacji istotne jest by opracowywana przez samorządy sieć szkół była zgodna z obowiązującym już prawem i odpowiadała lokalnym potrzebom.
"Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby ta sieć szkół, która zostanie przygotowana, była zgodna z prawem i żeby wojewoda w trybie nadzoru nie musiał tych uchwał rad gmin i powiatów uchylać. Jest to bardzo ważna sprawa, bo spowodowałoby to mnóstwo komplikacji" – oświadczył Standowicz.
Dodał, iż właśnie z myślą o samorządach został opracowany specjalny wzór uchwały, który dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i warszawskiego Kuratorium Oświaty. Także "zachęcamy wszystkich samorządowców do tego, żeby zapoznali się z tym wzorem. Jeżeli są jakiekolwiek uwagi to prosimy o kontakt z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania" – podkreślił wicewojewoda mazowiecki.
Jak przyznał, niektóre z samorządów regionu są już bardzo mocno zaawansowane w przygotowaniu nowej sieci szkół. "Oczywiście wiąże się to z konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, stronami, mam na myśli nauczycieli, dyrektorów, rodziców. Także my, jako urząd wojewódzki, jaki i kuratorium, bierzemy udział w tej dyskusji. Chcemy być aktywnym partnerem, tak żeby ta sieć szkół, jaka zostanie nam zaprezentowana, była jak najlepsza, zgodna z obowiązującym już prawem oraz w jak najlepszy sposób oddawała tę specyfikę lokalną i lokalne uwarunkowania" – powiedział Standowicz.
Reforma edukacji, polegająca m.in. na zmianie struktury szkół, zakłada, że od 1 września tego roku, zamiast istniejących obecnie typów placówek wprowadzone zostaną stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, a także dwustopniowe szkoły branżowe. W wyniku tych zmian zlikwidowane zostaną dotychczasowe 3-letnie gimnazja. (PAP)

 

Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?
Tomasz Garstka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł