"Mówimy, że będziemy przy rodzicach, że będziemy przy dzieciach niepełnosprawnych, że będziemy pilnować tego, żeby to kształcenie było organizowane właściwie, żeby ono służyło dobru dzieci" - podkreśliła Machałek.

"Nie robimy rewolucji, tylko porządkujemy system dając rodzicom i dzieciom większe i lepsze możliwości nauki w ramach tzw. edukacji włączającej" - zaznaczyła wiceminister. Podała, że wprowadzane standardy są zgodne ze standardami europejskimi. "Nieprawdą jest, że ograniczamy kształcenie dzieci niepełnosprawnych, jest wręcz odwrotnie" - powiedziała.

Machałek przypomniała, że zgodnie z nowymi regulacjami są różne formy organizowania nauki dzieci chorych i niepełnosprawnych.

I tak: dziecko, które nie może uczęszczać do szkoły z powodu choroby, uzyskuje orzeczenie o kształceniu indywidualnym i ma zajęcia w domu z nauczycielem. Na wniosek rodziców, jeśli jego stan zdrowia się poprawi, może wrócić do szkoły.

Z kolei dziecko, które jest chore, ale może przebywać w szkole, jednak ma jakieś problemy w funkcjonowaniu w szkole, może mieć - na podstawie rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. W ramach tej ścieżki może mieć zarówno zajęcia z klasą, jak i zajęcia indywidualne.

Wcześniej, w czwartek, odpowiadając w Sejmie na pytania dotyczące kształcenia indywidualnego przypomniała, że jeśli dziecko niepełnosprawne ma orzeczenie o konieczności nauczania specjalnego, to zespół nauczycieli razem z rodzicami przygotowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

"Zdajemy sobie sprawę, że to, co proponujemy jest czasem trudniejsze dla szkoły, trudniejsze dla dyrektora szkoły, bo wymaga więcej wysiłku organizacyjnego (...), ale nieprawdą jest - proszę tego nie upowszechniać - że dzieci z niepełnosprawnościami nie mogą mieć zajęć indywidualnych w szkole. Mają zajęcia indywidualne w szkole, oceniają to rodzice, oceniają to nauczyciele" - powiedziała Machałek.

Zaznaczyła, że rodzice mówili jej, że starali się o dodatkowe zaświadczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, gdyż szkoły nie realizowały indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, w których było zapisane nauczanie indywidualne. (PAP)