W zamierzeniu pomysłodawców programu edukacja w tym zakresie podczas lekcji i innych wydarzeń z udziałem uczniów ma w przyszłości przyczynić się do ograniczenia agresji, szowinizmu i innych negatywnych zjawisk, które co jakiś czas dają o sobie znać na sportowych arenach w naszym kraju.
„Poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, poprzez ruch, poprzez kibicowanie chcemy wychowywać młodego kibica na dobrego obywatela” - powiedział wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.
W ramach programu powstaną m.in. schematy lekcji wychowawczych i działań, które można podejmować wśród młodzieży, tak by w sposób interesujący przekonać i pokazać zdrową i mądrą kulturę kibicowania. Ta wiedza ma być przekazywana uczniom lubuskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podczas lekcji wychowawczych i wychowania fizycznego.
„Mamy przygotowane takie wzorcowe scenariusze prowadzenia lekcji (...) będzie możliwość korzystania z tych narzędzi, ale każdy nauczyciel będzie oczywiście mógł to robić po swojemu. Dla nas liczy się to, że ta problematyka znajdzie szczególne odzwierciedlenie w pracy szkoły” - powiedział lubuski wicekurator oświaty Radosław Wróblewski.
Ponadto wzorowych kibiców mają kreować wydarzenia organizowane przez szkoły i inne instytucje, m.in. zawody sportowe, udział w wydarzeniach sportowych czy spotkania ze znanymi ludźmi sportu.
Ambasadorami programu są m.in. byli mistrzowie olimpijscy: Robert Korzeniowski oraz pochodzący z Gorzowa Tomasz Kucharski i Michał Jeliński. Patronat nad przedsięwzięciem objął Polski Komitet Olimpijski.
„Jesteśmy przekonani, że ten pomysł, który został zapoczątkowany w woj. lubuskim, należy przenieść na cały kraj. Ta inicjatywa wychowania dzieci i młodzieży w tych wartościach (ruchu olimpijskiego) jest niezwykle ważna i istotna” - powiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.
W czwartek, oprócz oficjalnej uroczystości otwarcia programu, która odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej, odbył się także turniej sportowy dla uczniów szkół podstawowych w hali Zespołu Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp.
Podczas przygotowań do inauguracji programu w lubuskich szkołach zorganizowano już konkurs plastyczny dla dzieci, na który wpłynęło ponad 1100 prac. W projekt zaangażowali się również nauczyciele, którzy przesłali do kuratorium ponad 100 projektów lekcji o bezpiecznym kibicowaniu.
Program „Kibic na 6” będzie realizowany w woj. lubuskim w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.