Dyplomy wręczali stypendystom wiceminister resortu administracji i cyfryzacji Włodzimierz Karpiński, wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki oraz wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc.
Wiceminister Karpiński podkreślił, że stypendia Prezesa Rady Ministrów są dobrą praktyką honorowania uczniów, którzy są liderami w swoich społecznościach. Podkreślił, że młodzi ludzie są największym bogactwem Lubelszczyzny, a stymulowanie ich rozwoju stanowi nowoczesny wymiar patriotyzmu.
„To jest ciężka praca, wymaga potężnego zaangażowania rodziców, mądrego prowadzenie przez pedagogów i wychowawców, dobrej organizacji przez dyrektora, który zarządza placówką szkolną, dobrych warunków tworzonych przez organ prowadzący” – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Karpiński.
Wiceminister Sławecki zaznaczył, że przy przyznawaniu stypendiów Prezesa Rady Ministrów bierze się pod uwagę wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów, a w typowaniu stypendysty uczestniczą: samorząd szkolny, rada rodziców i rada pedagogiczna. „To szkoła typuję tę swoją perełkę, która otrzymuje stypendium” – powiedział Sławecki.
„To stypendium to nie są duże kwoty, ale to jest bardzo prestiżowe wyróżnienie” – oceniła wojewoda Szołno-Koguc.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są od 1997 r. na wniosek dyrektorów szkół. Otrzymują je uczniowie placówek, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Z każdej szkoły stypendium może dostać tylko jeden uczeń. Musi uzyskać średnią ocen minimum 4,75 i wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Stypendium wynosi 258 zł miesięcznie, jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, wypłacane jest w dwóch transzach. W tym roku w całym kraju stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 4021 uczniom. (PAP)

kop/ hes/