"W wyniku reformy oświatowej w Łodzi stracą pracę 272 osoby; w tym 200 nauczycieli i 72 pracowników administracji. Ta liczba obejmuje nie tylko pracowników gimnazjów, ale również szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych - w związku z reformą szkoły te nie będą przedłużać z nimi umów zawartych na czas określony" - poinformowała Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi.
W piątek łódzki magistrat zaprosił pracowników oświaty, którzy stanęli przed perspektywą utraty pracy od września, na konsultacje z udziałem specjalistów z urzędu pracy. Według Moniki Pawlak niektórzy pracownicy skorzystali z możliwości przejścia na emeryturę, a około 40 nauczycieli wybrało tzw. stan nieczynny - przez pół roku będą otrzymywać pensję bez dodatków, pozostając w gotowości do podjęcia pracy w zawodzie - o ile takie oferty się pojawią.
"Przygotowaliśmy kompleksową ofertę z myślą o osobach tracących zatrudnienie w oświacie. Chcemy wprowadzić je w akrana rynku pracy i zachęcić do rejestracji w urzędzie pracy. Dla każdego - wspólnie z doradcą zawodowym - opracujemy indywidualny plan działania i ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego" - podkreślił zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ds. aktywizacji Krzysztof Barański.

Według Barańskiego urząd dysponuje dużą pulą środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. na szkolenia (również studia podyplomowe), podejmowanie działalności gospodarczej. Może zaproponować również subsydiowane miejsca pracy - w tym przypadku urząd dopłaca pracodawcy część wynagrodzenia i składek nawet przez dwa lata - czy staże pozwalające na rozszerzenie lub zmianę kwalifikacji.
"Osoby, które posiadają kompetencje językowe, na pewno bez trudu znajdą zatrudnienie. W stosunku do ubiegłego roku odnotowaliśmy w urzędzie wzrost tego typu ofert pracy o 40 proc. Dotyczą one głównie branży BPO. Wiemy też, że niektórzy nauczyciele języków obcych rozważają otwieranie własnych szkół językowych" - dodał.
Projekt sieci szkół przygotowany przez władze Łodzi i zakładający m.in. utworzenie czterech nowych podstawówek, dwujęzycznego liceum oraz połączenie wskazanych wówczas gimnazjów z innymi szkołami, nie zyskał akceptacji kuratora oświaty, który postulował uruchomienie jeszcze czterech nowych szkół podstawowych. W efekcie radni nie przyjęli uchwały w sprawie nowej sieci szkół, zatem w Łodzi reforma zostanie wprowadzona na mocy ustawy.
Oznacza to, że 6-letnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w 8-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie licea ogólnokształcące zostaną przekształcone w 4-letnie licea, 4-letnie technika przekształcone zostaną w 5-letnie technika, gimnazja będą stopniowo wygaszane, nie zaś przekształcone w inne typy szkół.
Łódzki samorząd planuje wprowadzenie swojego projektu sieci szkół odrębnymi aktami prawnymi, jednak będzie to proces rozłożony w czasie. Cztery nowe szkoły podstawowe - ich utworzenie zyskało akceptację kuratora - i jedno liceum powstałe z połączenia dwóch wygaszonych gimnazjów, mają być uruchomione dopiero w przyszłym roku szkolnym. (PAP)

 

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM
Lidia Marciniak (redaktor)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł