Szkoła Główna Handlowa i Narodowy Bank Polski będą uczyć młodzież ekonomii i zarządzania. „Kafeteria edukacyjna dla licealistów - Akademia Edukacji Menedżerskiej” to projekt, w którym mogą wziąć udział uczniowie z całej Polski, bo większość zajęć będzie prowadzona przez Internet. Kurs rozpocznie się w październiku i potrwa do końca roku szkolnego Eksperci SGH poprowadzą 45 wirtualnych spotkań edukacyjnych oraz 5 wykładów tradycyjnych wykorzystując przy tym 14 różnych form zajęć z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów e-learningowych, forów, czatów, zajęć w Second Life, a także filmów edukacyjnych kończących się z dyskusją online. Uczniowie mogą również wziąć udział w wieloetapowych konkursach oceniających ich aktywność społeczno-ekonomiczną w szkole, czy organizacjach pozarządowych. Ponadto licealiści będą mogli uczestniczyć w sześciu sesjach doradztwa biznesowego z ekspertami SGH. Za udział w wybranych wydarzeniach edukacyjnych każdy licealista otrzyma punkty. Odpowiednia ich liczba umożliwi uzyskanie specjalnego dyplomu. Możliwe jest również zdobycie dyplomu z wybranej ścieżki tematycznej oraz dyplomu „Profesjonalny Menedżer”. W ofercie programowej znajdują się zajęcia z 5 obszarów tematycznych: finansowanie działalności biznesowej, wzmacnianie przewag konkurencyjnych, budowanie wizerunku firmy i produktu, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz międzynarodowe relacje biznesowe. Udział w kursie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do 18 września. Więcej informacji na temat projektu oraz zapisy na stronie: www.kafeteria.edu.pl

źródło: PAP - Nauka w Polsce, 14 września 2009r.