Egzaminy przeprowadzane są w sesji zimowej i letniej W ubiegłym roku odbyła się w czerwcu) dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach. Składają się z części pisemnej i z praktycznej. Część pisemna dla wszystkich zdających w sesji zimowej w formule 2012 lub 2017 odbędzie się we wtorek 11 stycznia, a w formule 2019 od wtorku do soboty – w terminie 11–15 stycznia.

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Egzaminy w szkołach zawodowych - mało praktyki, a wymagania bez zmian>>

Warunki zdania egzaminu

Aby zdać egzamin zawodowy, z obu części należy uzyskać określoną liczbę punktów, w tym:  

  • z części pisemnej min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w Formule 2012 i w Formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w Formule 2012 i w Formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE. CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.