W zorganizowanym przez Urząd Miasta konkursie "Tablet w gimnazjum i szkole podstawowej" zadaniem uczestników było przygotowanie i przeprowadzenie lekcji tematycznej z wykorzystaniem multimediów.
Na konkurs nadesłano 53 prace. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze, biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną, poziom wykorzystania multimediów, a także zgodność z tematem oraz kreatywność i pomysłowość stosowanych rozwiązań.
Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe Urzędu Miasta w Częstochowie autorzy najlepszych prezentacji zdobyli dla swoich szkół sprzęt multimedialny, na który miasto wydało ze swojego budżetu 95 tys. zł.
W czwartek 104 tablety zostały przekazane trzem gimnazjom - nr 3, nr 5 i nr 12.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym etapie młodzi uczestnicy pod opieką nauczyciela przygotowywali w formie elektronicznej konspekt jednej lekcji z wybranego przedmiotu z wykorzystaniem komputera i internetu, z tematyką i zagadnieniami nie wykraczającymi poza treści zawarte w podstawie programowej. W drugim etapie uczniowie - autorzy najciekawszych prac - musieli poprowadzić lekcję z wykorzystaniem multimediów.
Zakup tabletów znalazł się w budżecie miasta na 2012 rok. Chciano jednak uniknąć administracyjnej formy podziału, dlatego zapadła decyzja o zorganizowaniu konkursu.
"Tablet w gimnazjum i szkole podstawowej" to pilotażowy program, będący jednym z elementów uczestnictwa Częstochowy we wdrażaniu e-learningu, a także rozbudowy niezbędnej dla tego celu infrastruktury technicznej. W ramach pilotażu częstochowscy gimnazjaliści wraz z nauczycielami rozpoczęli testowanie programów oraz platform multimedialnych i internetowych przeznaczonych dla szkół.
Biuro prasowe Urzędu Miasta podało, że w następnej kolejności "w tablety mają być wyposażone także częstochowskie szkoły podstawowe".(PAP)

ktp/ ls/ mow/