Obie kwoty są niższe niż w ubiegłym roku. Wówczas wydatki rodzin związane z rozpoczęciem roku szkolnego średnio wyniosły 1076 zł, a w przeliczeniu na jedno dziecko - 695 zł. Oznacza to, że średnia kwota wydana w tym roku przez rodziny stanowi 84 proc. zeszłorocznej, a przeciętne wydatki na jedno dziecko stanowiły 85 proc. kwoty z roku ubiegłego.
W badaniu pytano respondentów m.in. o wydatki na podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty - np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję.
Jak zaznaczono w komentarzu do wyników sondażu pokazuje on, iż kolejny rok z rzędu nie tylko spadły przeciętne wydatki ponoszone przez rodziców na szkolną wyprawkę, ale także znacznie więcej osób niż poprzednio zamknęło je w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł.
Z badania wynika, że wydatki do kwoty 300 zł poniosło w tym roku 10 proc. rodziców (spadek o 1 punkt proc. w stosunku do roku ubiegłego), od 301 do 500 zł - 25 proc. rodziców (wzrost o 12 punktów), od 501 do 800 zł - 14 proc. (spadek o 1 punkt), od 801 do 1000 zł - 17 proc. (spadek o 10 punktów), od 1001 do 1500 - 8 proc. (spadek o 2 punkty), a powyżej 1500 zł - 10 proc. (spadek o 4 punkty). W porównaniu z rokiem ubiegłym o 7 punktów proc. do 16 proc. wzrósł odsetek rodziców niepotrafiących określić, jakie koszty finansowe ponieśli w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
"Deklarowane zmniejszanie się wydatków na wyprawkę szkolną może mieć związek z realizacją przez MEN reformy polegającej na udostępnieniu – w szerszym zakresie niż w ubiegłym roku – uczniom szkół podstawowych i gimnazjów darmowych podręczników" - napisano w komentarzu do wyników badania. W roku szkolnym 2016/2017 darmowe - z punktu widzenia rodzica - są podręczniki dla uczniów klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szkoły podstawowej oraz pierwszej i drugiej klasy gimnazjum.
Tak jak w poprzednich badaniach wysokość kwot przeznaczonych przez rodziców na potrzeby edukacyjne swoich dzieci zależy od liczby uczniów w rodzinie. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku obecnego roku szkolnego średnio 626 zł, dla dwojga uczniów było to średnio 1023 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do wymienionych szkół – 2365 zł.

"Warto dodać, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym spadek przeciętnych deklarowanych wydatków odnotowaliśmy w rodzinach, które musiały wyposażyć do szkoły tylko jedno dziecko. Zmniejszenie średniej łącznych wydatków nastąpiło także w rodzinach z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym, natomiast w rodzinach posyłających do szkoły troje lub więcej dzieci przeciętne wydatki znacząco się zwiększyły i w przeliczeniu na jedno dziecko zbliżyły do deklarowanych w rodzinach z jednym dzieckiem. Być może jest to pozytywny efekt oddziaływania na budżety rodzin z większą liczbą dzieci świadczenia wychowawczego (program "Rodzina 500 plus"), dzięki któremu rodziny mogą zrealizować więcej potrzeb szkolnych swoich dzieci" - czytamy w komentarzu.
W bieżącym roku szkolnym znacznie wzrosło zainteresowanie rodziców dodatkowymi płatnymi zajęciami edukacyjnymi lub ogólnorozwojowymi – posyła na nie dzieci albo zamierza posyłać aż 61 proc. badanych. W ubiegłym roku takie deklaracje złożyło 50 proc. rodziców, a dwa lata temu 52 proc. W latach wcześniejszych deklaracje takie składało poniżej 50 proc. rodziców.
Najwięcej rodziców - 39 proc. (od ubiegłego roku wzrost o 9 punktów procentowych) zamierza posyłać swoje dzieci na płatne zajęcia sportowe, takie jak: pływanie, gra w piłkę czy w tenisa, wschodnie sztuki walki, SKS czy jazda konna. Do roku szkolnego 2014/2015 płatne zajęcia sportowe pod względem popularności ustępowały miejsca nauce języków obcych, natomiast w ubiegłym roku ich pozycje w tym rankingu się wyrównały. Płatne lekcje języków obcych, choć też zyskały na popularności, zajmują obecnie drugie miejsce (36 proc., od ubiegłego roku wzrost o 6 punktów). Znacznie więcej rodziców niż poprzednio zdecydowało się także inwestować w rozwój zdolności artystycznych dzieci (28 proc., wzrost o 9 punktów). Od ubiegłego roku nieznacznie zwiększyła się również popularność korepetycji, kursów przygotowawczych (wzrost o 3 punkty, do 17 proc.).
Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-19 października 2016 r. na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, z której 244 osoby zadeklarowało, że ma dzieci w wieku szkolnym, czyli chodzące do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.(PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów