"Szkoły z mocą zmieniania świata, edukacji oraz życia uczniów, rodziców i mieszkańców to szkoły, których poszukuje międzynarodowa Fundacja Ashoka w partnerstwie z Fundacją BGK. Organizacje chcą znaleźć szkoły, które rozwijają u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę, ale także kluczowe umiejętności społeczne, takie jak: empatia, uważność, która pozwala na pogłębione myślenie o problemie i skutkach działań, praca w grupie, przywództwo, kreatywność i otwartość na zmiany. Program Szkoły z mocą zmieniania świata zyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.
Każdy może zgłosić kandydaturę na Szkołę z mocą poprzez stronę www.szkolyzmoca.edu.pl." - pisze Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do programu mogą przystąpić szkoły publiczne, stowarzyszeniowe, społeczne i prywatne, od szkół podstawowych, aż do ponadgimnazjalnych.
- Jesteśmy pewni, że w Polsce jest wiele szkół, które mają świadomość tego, jak ważne są umiejętności społeczne i wiedzą jak te umiejętności przekazywać, jak je kształtować. Chcemy je wspierać, promować ich modele i metody pracy, zachęcać do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK. Więcej>>

Rozwój dyrektora szkoły tematem jesiennych konferencji oświatowych>>