System wynagradzania nauczycieli

Komentarz szczegółowo omawia pojęcie płacy nauczycielskiej, jako wynagrodzenia ze stosunku pracy. Tekst koncentruje się na ukazaniu składników wynagrodzenia nauczycielskiego oraz na określeniu...

06.09.2007

Dodatek za wysługę lat

Dodatek za wysługę lat (niekiedy określany też jako dodatek stażowy) jest jednym z podstawowych składnikw wynagrodzenia nauczycielskiego, ma on charakter obligatoryjny. Zgodnie z art. 33 ust. 1 Karty...

23.08.2007

Projekt organizacji szkoły (placówki)

Niniejsze opracowanie jest szerszym komentarzem przepisów niezbędnych do opracowania podstawowego dokumentu opisującego organizację zajęć w szkole (placówce), jakim jest projekt (arkusz) organizacji...

02.08.2007

Zadania rady rodziców w szkole

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) wprowadziła istotne zmiany w zadaniach rad rodziców...

26.07.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski