Projekt organizacji szkoły (placówki)

Niniejsze opracowanie jest szerszym komentarzem przepisów niezbędnych do opracowania podstawowego dokumentu opisującego organizację zajęć w szkole (placówce), jakim jest projekt (arkusz) organizacji...

02.08.2007

Zadania rady rodziców w szkole

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) wprowadziła istotne zmiany w zadaniach rad rodziców...

26.07.2007

System pomocy materialnej dla uczniów

Pomoc materialna stanowi najważniejszą formę wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw z rodzin najuboższych i znaczący instrument wspierania rozwoju uczniw zdolnych. Celem pomocy materialnej jest...

19.07.2007

Rozwiązanie nauczycielskiego stosunku pracy

Typowe wypowiedzenie stosunku pracy, przypominające wypowiedzenie określone w Kodeksie pracy dotyczy praktycznie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów o pracę, tj. nauczycieli...

12.07.2007

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Przeniesienie w stan nieczynny jest szczególnym uprawnieniem nauczyciela, z którego może skorzystać w sytuacji, gdy następuje częściowa likwidacja szkoły lub innej placówki oświatowej w której jest...

05.07.2007

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Podstawy nawiązania stosunku pracy Nauczyciele, jako odrębna grupa zawodowa, mają uregulowany status pracowniczy w przepisach szczeglnych ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U....

28.06.2007

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Czy osobie, ktra spełnia wszystkie wymogi 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 2003 r. za wyjątkiem punktu 4 (ocena) można powierzyć stanowisko dyrektora szkoły? Zaznaczam, że...

14.06.2007

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, ktrej szkoła jest...

25.05.2007

Sytuacja prawna dziecka uchodźcy

W Polsce dzieci od 7. roku życia do czasu ukończenia gimnazjum (nie dłużej niż do 18 lat) są objęte obowiązkiem szkolnym. Jeśli cudzoziemiec ubiegający się o status uchodźcy opanuje język polski na...

23.05.2007
1    817  818  819  820  821