Legitymacje szkolne i przedszkolne

Legitymacja szkolna (przedszkolna) jest dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia oraz fakt jego uczęszczania do szkoły, a także poświadczającym uprawnienia do korzystania z określonych w ustawie...

07.08.2008

Urlop szkoleniowy nauczycieli

Wobec nauczycieli nie mają zastosowania przepisy dotyczące udzielania urlopw i płatnych zwolnień z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Wobec tego, że dokształcanie się należy do jednego z obowiązkw...

31.07.2008