II Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

Więcej informacji o II Europejskiej Konferencji Dyrektorw PrzedszkoliCoraz lepiej rozumiemy, że najważniejsze dla przyszłości są pierwsze lata życia dziecka. Edukacja najmłodszych to czas wyrwnywania...

04.02.2008

Urlop macierzyński

Szczegółowe omówienie zasad udzielania i korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Zaprezentowane zostały czynniki wpływające na wymiar urlopu, możliwość...

31.01.2008