Przedszkola publiczne - wymagania budowlane cz. II

Wszystkie obiekty lub pomieszczenia przeznaczane na przedszkola, niezależnie od tego jaka forma edukacji przedszkolnej będzie się w nich miała miejsce, muszą spełniać wymagania stawiane przedszkolom...

27.11.2008

Przedszkola publiczne - wymagania budowlane cz. I

Od organizatora przedszkola wymaga się, aby przeprowadził dwie niezależne procedury administracyjne, tzn.:- uzyskał wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;uzyskał...

20.11.2008