Ocena pracy nauczycieli - procedury ustawowe

Oceny pracy zawodowej nauczycieli mają znacznie krtszą historię niż Karta Nauczyciela. Instytucję tę stworzono w Sejmie II kadencji, w 1996 r. Sejm przyjął w dniu 14 czerwca tego roku ustawę o...

29.01.2009