Sporządzanie planu obrony cywilnej

Obowiązkiem każdego dyrektora placówki oświatowej jest opracowanie planu obrony cywilnej szkoły. Plany takie, z założeń, opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych...

26.02.2009