Odprawy nauczycielskie-zagadnienia ogólne

W opracowaniu omówione zostały poszczególne rodzaje odpraw oraz warunki, które powinien spełnić nauczyciel aby odprawę otrzymać. Czytelnicy komentarza uzyskają odpowiedź, kiedy odprawa i z jakiego...

24.09.2009