Powołanie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły

W opracowaniu podjęto próbę omówienia zagadnień związanych z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły, jak i odwołaniem z tej funkcji. Artykuł w szczególności wskazuje kompetencje organów samorządu...

31.12.2009