Status prawny dyrektora szkoły samorządowej

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat statusu prawnego dyrektora szkoły. Artykuł w szczególności dotyczy regulacji związanych z usytuowaniem prawnym dyrektora szkoły w systemie...

17.12.2009