Odprawy emerytalne nauczycieli

Odprawa emerytalna jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy. Nauczycielom szkł publicznych przysługuje...

30.09.2010