Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce szkolnej

Od 18 października 2011 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Rady Ministrw z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorw formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr...

17.11.2011