Wydawnictwo Wolters Kluwer otwiera serwis aktów prawnych, zawierający teksty ujednolicone oraz pierwotne publikacje aktów z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego od 1918 r.
Każdy Obywatel ma prawo dostępu do przepisów prawa – ustaw i innych rodzajów aktów prawnych. Powinien móc łatwo zapoznać się z ich treścią i mieć gwarancję, że korzysta z możliwie pewnego źródła informacji. Wydawnictwo Wolters Kluwer, pragnie podzielić się pro bono swoją kompetencją w zakresie udostępniania treści aktów prawnych. Oddaje więc do dyspozycji wszystkim zainteresowanym darmowy serwis prawo.pl.
Serwis prawo.pl skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa. Ujednolicone teksty aktów prawnych, czyli obowiązujące wersje zawierające wszystkie zmiany aktów opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich, są teraz dostępne szerokiemu gronu Obywateli, nieodpłatnie, w każdym momencie, online.
Prawo.pl to realizacja misji. Uruchomienie serwisu prawo.pl jest zgodne z filozofią odpowiedzialnego biznesu, a jednocześnie jest dowodem poczucia powinności Wydawnictwa Wolters Kluwer jako eksperta w dziedzinie publikacji prawniczych, organizatora i medium debaty prawniczej oraz organizacji upowszechniającej wiedzę o prawie.
Dzielenie się kompetencjami w zakresie udostępniania obowiązującego prawa stanowi wkład, jaki Wydawnictwo Wolters Kluwer wnosi w szeroki obszar społeczny, w celu wspierania rozwoju świadomości prawnej. Oferując dotychczas swoje produkty prawnikom, administracji, instytucjom i firmom, czyli osobom i podmiotom świadczącym usługi Społeczeństwu, Wydawnictwo nabywało doświadczenia i rozwijało umiejętności, które teraz gwarantują Użytkownikom rzetelność, niezawodność i wysoką jakość opracowanych dokumentów, prezentowanych w serwisie prawo.pl.
Serwis prawo.pl
  • jest otwarty dla wszystkich bezpłatnie;
  • udostępnia ujednolicone, obecnie obowiązujące teksty aktów prawnych;
  • jest aktualizowany na bieżąco;
  • gwarantuje dostęp do wszystkich zasobów obowiązującego prawa opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim;
  • zapewnia dostęp do wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w wersji pierwotnej od 1918 r.;
  • działa 24 godziny na dobę;
  • ma czytelną, prostą formułę;
  • zawiera wygodną wyszukiwarkę, wyposażoną w filtry ułatwiające znalezienie konkretnych aktów prawnych;
  • wykorzystuje wiedzę i doświadczenie najwyższej klasy specjalistów.