Działalność UOKiK w 2007 r.

281 decyzji dotyczących naruszenia prawa chroniącego konkurencję i konsumentów oraz kary finansowe w łącznej wysokości ponad 170 mln zł - to efekt pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w...

08.10.2008

Prawo w Polsce jest chaotyczne

Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała nowe podejście do pracy nad ograniczaniem biurokracji w naszym kraju. Zaprosiła do debaty obywateli oraz organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorców. To...

06.10.2008

Prawnicy o postępowaniu cywilnym i mediacji

Organizatorzy VII Niemiecko-Polskiego Forum Adwokatów i Radców Prawnych we Wrocławiu (Okręgowe Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Wałbrzychu i Zielonej Górze oraz Izba Adwokacka z Drezna), słusznie...

29.09.2008

Przedsiębiorcy za wspólną unijną podstawą CIT

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opowiada się za proponowanymi przez Komisję Europejską ułatwieniami w opodatkowaniu korporacji działających w więcej niż jednym kraju Unii...

26.09.2008

Komisja Trójstronna - blisko porozumienia

Uzgodnienie definicji pracy w szczególnych warunkach oraz wykazu czynników ryzyka w szczególnych warunkach pracy to główne osiągnięcia prac połączonych zespołów problemowych Trójstronnej Komisji ds....

25.09.2008

Urzędnicy niechętni zmianom?

Wobec oporu urzędników niechętnych zmianom, jakie wprowadzić ma nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki, przestawiciele Business Centre Club stanowczo...

22.09.2008

Urzędnicy niechętni zmianom?

Wobec oporu urzędników niechętnych zmianom, jakie wprowadzić ma nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki, przestawiciele Business Centre Club stanowczo...

22.09.2008

Wsparcie rynku biopaliw w Polsce - raport MG

W dniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła raport za 2007 r. dla Komisji Europejskiej w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dokument zawiera informacje...

17.09.2008

Ustawa o aktach stanu cywilnego i opłacie skarbowej

Przedmiotem prac Sejmu jest - przygotowany w MSWiA - projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego i opłacie skarbowej, który ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrudnienia...

11.09.2008

Dualizm prawa?

Przedsiębiorcy są przeciwni funkcjonowaniu dwóch odrębnych regulacji ustawowych, których przedmiotem jest PPP. Toczą się równolegle prace legislacyjne nad projektem ustawy o koncesjach na roboty...

05.09.2008

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Ponad dwie trzecie skontrolowanych przez UOKiK ośrodków szkolenia kierowców może naruszać interesy konsumentów. Efektem analizy są postępowania administracyjne oraz wezwania do usunięcia...

27.08.2008

Obrona konieczna wreszcie do nowelizacji

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmianę prawa karnego, która ma wprowadzić możliwość niepodlegania karze w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej. Dzięki nowelizacji postępowanie...

18.08.2008

Korzystniej dla absolwentów prawa

12 lipca RM przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie oraz ustawy o radcach prawnych, która ma regulować zasady przeprowadzania egzaminów i...

13.08.2008

Rząd chce radykalnie zmienić model aplikacji

Utworzenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadzącej aplikacje: ogólną, sędziowską i prokuratorską zakłada projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przyjęty właśnie...

06.08.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski