PwC: Polski system podatkowy jest nieprzyjazny

Raport Paying Taxes 2009. The global picture, opublikowany przez PricewaterhouseCoopers i Bank Światowy, potwierdza potoczną opinię, że polski system podatkowy jest nieprzyjazny dla przedsiębiorców i...

08.12.2008

Co z tymi NGO?

Czy organizacje pozarządowe non - governmental organization (NGO), np. fundacje, mogą brać udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego? Radcy prawni i doradcy podatkowi po raz...

05.12.2008

Po co drzeć koty?

Pod takim hasłem rusza kampania billboardowa promująca instytucję polubownych sądów konsumenckich. UOKiK oraz IH będą zachęcać konsumentów i przedsiębiorców do pozasądowego rozwiązywania sporów -...

03.12.2008

Wybrano Księgowych Roku 2008

Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego zwyciężyła w studenckiej edycji w ogólnopolskiego konkursu na Księgowego Roku 2008. W kategorii otwartej...

03.12.2008

Zmiany w akcyzie

19 listopada 2008 r. Sejm uchwalił nową ustawę o podatku akcyzowym zastępującą dotychczasowe regulacje dotyczące tego podatku. Obecnie ustawa trafiła do Senatu i najprawdopodobniej wejdzie w życie 1...

01.12.2008

WK Index: Prawniczy barometr koniunktury

W Wolters Kluwer Polska tworzymy nowe wartości. Wiemy, że prawnicy poszukują na bieżąco informacji na temat rynku, na którym prowadzą działalność gospodarczą. Dlatego razem z firmą badawczą Ipsos,...

01.12.2008

Rozmowa z Minister Hall

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Minister Katarzyna Hall mówi m.in. o swoich planach reformowania szkoły. Pani Minister chciałaby aby od 1 września 2009 roku stopniowo zmieniała się szkolna...

27.11.2008

Adwokaci zapraszają radców do siebie

Naczelna Rada Adwokacka proponuje czasowe zwolnienie radów prawnych, którzy zostaną adwokatami, z obowiązku prowadzenia spraw karnych z urzędu. Ma to zachęcić radców do bardziej masowego ubiegania...

26.11.2008

Gdzie nasza konkurencja będzie jutro?

Konferencje, seminaria, spotkania z klientami, konferencje prasowe, kampanie edukacyjne w mediach, newslettery, raporty tematyczne, memoranda informacyjne dla klientów to wszystko znajduje się już na...

19.11.2008

Zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka?

Bogate kraje przez emisję gazów cieplarnianych naruszają prawa mieszkańców najuboższych państw świata - uważają autorzy raportu Problem klimatu a prawa człowieka, który zaprezentowano w Warszawie....

13.11.2008

Drogi dla samorządów

Do 21 listopada samorządy mogą składać wnioski o pieniądze na drogi lokalne. Gminy i powiaty do 21 listopada br. mogą składać u wojewodów wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg na swoim terenie w...

12.11.2008

Ważne zmiany w prawie karnym

Usprawnienie wykonywania kary ograniczenia wolności, poszerzenie uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym, dostosowanie przepisów do wskazań Trybunału Konstytucyjnego oraz wymogów wynikających z...

07.11.2008

Podatki a cud gospodarczy

Podatki w Polsce są wysokie. Aby je trwale obniżyć, trzeba wcześniej zahamować szybki wzrost wydatków państwa. Dzięki redukcji opodatkowania dochodów z pracy i kapitału, więcej ludzi mogłoby w naszym...

28.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski