Roboty dodatkowe to problem wykonawcy i inwestora

W toku realizacji inwestycji budowlanych dość często zachodzi potrzeba zmiany projektów i materiałów, zlecenia robót dodatkowych, przedłużenia terminu zakończenia prac i w efekcie powstaje...

16.04.2010

Prawo chroni portal i niektóre jego treści

Aktualnie obowiązujące przepisy nie zawierają definicji portalu internetowego. Problemem jest więc także prawna kwalifikacja portali internetowych w świetle prawa autorskiego oraz zasady ochrony...

15.04.2010

Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym

Zagadnienie działania poprzez pełnomocnika zostało niezwykle skromnie unormowane w przepisach Ordynacji podatkowej. Z tego powodu istotne znaczenie dla stosowania w praktyce tej instytucji ma...

15.04.2010

Prawo odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych do lamusa

Niekonstytucyjny przepis, przyznający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości, przestanie obowiązywać po publikacji w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości,...

14.04.2010

Najemca może ulepszyć i rozliczyć

W trakcie trwania umowy najmu najemca, za zgodą wynajmującego, może ulepszyć najętą rzecz. Dokonane przez najemcę nakłady stają się częścią składową nieruchomości. Jednak najemca iu wynajmujący maja...

13.04.2010

Zasada trwałości decyzji podatkowej

Ordynacja podatkowa w art. 128 wprowadza zasadę trwałości decyzji podatkowej. U podstaw tej zasady leży dążenie prawodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, jeżeli chodzi o wydawane...

12.04.2010

Odpowiedzialność urzędnika jak pracownika

Polska administracja nie radzi sobie z przewlekłością postępowań i niekompetencją urzędników. Dobrze, że ruszyły prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych...

10.04.2010

Strasburg: szkoła to nie miejsce indoktrynacji

Wypada w pełni zgodzić się ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż szkoła nie powinna stanowić sceny dla działalności misjonarskiej ani dla kazań ani nie może być miejscem...

09.04.2010

Strona postępowania podatkowego

Strona postępowania to centralna instytucja postępowania podatkowego. To właśnie o jej prawach, a częściej obowiązkach orzekał będzie organ podatkowy. W toku postępowania może działać osobiście bądź...

08.04.2010

Czy zmiana tekstu prawnego to zawsze zmiana normatywna?

Zmiany w prawie, obecnie coraz częstsze i pośpieszne, niewątpliwie mają wpływ na jakość stanowionego prawa i nie pozostają bez znaczenia dla praktyki jego stosowania. Częste zmiany tekstów prawnych...

06.04.2010

Polskie przepisy prawne z zakresu cen transferowych

W komentarzu analizie poddano rozwj polskich regulacji w zakresie cen transferowych oraz przepisy dotyczące podatku od przedsiębiorstw, a także zasady określania dochodw podmiotw powiązanych w drodze...

05.04.2010

Orzecznictwo sądowe w zakresie cen transferowych

Komentarz prezentuje katalog orzeczeń sądowych zawierających najistotniejsze tezy dotyczące stosowania przepisw z zakresu problematyki cen transferowych, ważne dla dalszego kształtowania się praktyki...

01.04.2010

Apel o reformę sądów i prokuratury

Cztery organizacje: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińska Fundacja Praw Człowieka podpisały 31 marca 2010 r. apel skierowany do władz państwowych, w...

01.04.2010

Czy doping w sporcie powinien być legalny?

Sprawa stosowania EPO przez biegaczkę Kornelię Marek sprowokowała dyskusję nad potrzebą karania sportowców, lekarzy i działaczy, którzy biorą udział w zażywaniu niedozwolonych środków wspomagających...

31.03.2010

Badania UE: Europejczycy za rzadko uprawiają sport

Tylko 40 proc. obywateli UE uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, a 65 proc. podejmuje jakąś formę aktywności fizycznej. Co czwarty Europejczyk jednak prawie zupełnie nie zażywa ruchu, jak...

30.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski