Koncesja prawie jak partnerstwo publiczno - prywatne

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca jednoznacznie wskazał, w ustawie o gospodarce komunalnej, że możliwe jest powierzanie wykonywania...

09.06.2010

Nowe obowiązki fundacji

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące rejestrowania operacji finansowych. Konieczność spełniania tych...

05.06.2010

Odwrócona hipoteka nowością na rynku finansowym

Odwrócona hipoteka (reverse mortgage) jest to nowa oferta banków dla osób starszych posiadających prawo własności do nieruchomości. Bank lub inna instytucja finansowa będzie wypłacać właścicielowi...

03.06.2010

Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego zasobu wiedzy i umiejętności, a droga ich...

03.06.2010

VAT w eksporcie wciąż wywołuje problemy

Polska wraz z przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej przejęła cały jej dorobek prawny. System opodatkowania eksportu towarów przyjęty w UE wprowadził mechanizmy znane i akceptowane w wielu...

01.06.2010

Szef KRS krytycznie o propozycjach zmian w sądownictwie

Naszym obowiązkiem jest wyrażanie i popieranie słusznych postulatów środowiska. Formy zgłaszania postulatów mogą być różne, byleby mieściły się w granicach prawa i obowiązującej sędziów etyki oraz...

01.06.2010

Sprzedaż premiowa - problemy podatkowe

Choć pojęcie sprzedaży premiowej występuje w przepisach podatkowych, w żadnej z ustaw nie znajdziemy definicji tego terminu. Regulacji dotyczących sprzedaży premiowej nie zawiera rwnież kodeks...

31.05.2010

To dopiero pierwszy etap reformy prokuratury

Zmiana ustrojowej pozycji prokuratury, przeprowadzona ustawą z 9 października 2009 o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, była przygotowywana i została zrealizowana pod hasłem...

28.05.2010

Prawo podatkowe trzeba napisać od nowa?

Do kasy państwa trafia coraz mniej pieniędzy z PIT, CIT i VAT. Wpływy z podatku CIT w 2009 r. spadły o 11 proc., z PIT o 7,7 proc., z VAT o 2,5 proc. Były wiceminister finansów prof. Witold...

27.05.2010

Co nas czeka w podróżach służbowych?

MPiPS pracuje obecnie nad zmianą przepisw w sprawie podrży służbowych. Projekt może nie jest rewolucyjny, ale wprowadza kilka istotnych zmian. Niniejsze opracowanie omawia spodziewany kształt...

27.05.2010

Wieloletnie planowanie samorządów raczej w teorii

Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej. Z założenia ma to być...

26.05.2010

Rośnie znaczenie sądów administracyjnych

Liczba wniosków o podjęcie uchwał NSA jest częściowo wyrazem wzrostu znaczenia orzecznictwa sądowego w systemie prawnym, ale też zwiększenia ilości sporów z administracją. Przedłużenie terminu...

25.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski