Posłowie przyjęli też poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu, które miały w większości charakter doprecyzowujący, legislacyjny i uzupełniający.

Nie było natomiast zgody posłów na senacką poprawkę, aby wojewoda zanim cofnie świadectwo kwalifikacji, wyznaczył zainteresowanemu termin na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia.

Nowelizacja dotyczy przepisów, które regulują zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych. Chodzi o szkolenia i egzaminy odbywane po uzyskaniu prawa jazdy.

Czytaj również: Jest ustawa - zmienią się zasady wydawania uprawnień dla kierowców zawodowych

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Nowela wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, co ma zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i gwarantować właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o ich ukończeniu.

Według resortu infrastruktury, cyfryzacja wyeliminuje też papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Dzięki nowelizacji część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i podmiotów szkolących. Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy, co ma pozwolić na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego. Ustawa wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte. Testy kwalifikacyjne na kierowców zawodowych mają zostać przeniesione do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.